Иво Атанасов Тонев

Роден е на 03.01.1970 г. Висшето си образование завършва в УНСС със специалност "Транспорт". Председател на постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма.

Приемно време
Всеки първи и трети понеделник от 12.00 до 13.00 в район "Надежда".