Татяна Николова Георгиева

Родена е на 03.06.1974г. Висшето си образование завършва в СУ "Климент Охридски" със специалност "Педагогика". Председател на постоянната комисия за децата, младежта и спорта; член на постоянната комисия по икономика и собственост.