Искра Иванова Ангелова

Родена е на 25.07.1962 г. Висшето си образование завършва през 1986 г. в СУ "Св. Климент Охридски" със специалност "Право". Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба; на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество.