Валя Николчова Чилова

Родена е на 05.11.1975 г. в град Видин. Висшето си образование завършва в УНСС със специалност "Маркетинг и мениджмънт". Председател на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране; член на постоянната комисия по икономика и собственост.

Приемно време
Всяка сряда от 13.00 часа в кабинет на съветника с предварително записване.