Иван Илиев Илиев

Роден е на 08.10.1976 г. в град София. Висшето си образование завършва през 1999 г. в Техническия университет в София със специалност "Ръководител полети" и втора специалност през 2004 г. -"Авиационна техника". Председател на постоянната комисия по обществен ред и сигурност; член на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.

Приемно време
Всеки втори и четвърти вторник на месеца от 17.00 до 18.30 часа в клуб на ПП ГЕРБ "Красна поляна" - ж.к. Западен парк, бл. 10 с предварително записване на тел.: 0884 800 408