Георги Страхилов Свиленски

Роден е на 09.10.1970 г. в гр. Велико Търново. Висшето си образование завършва в УАСГ със специалност "Строителен инженер". Заместник-председател на постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението. Член е на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори.

Приемно време
Всеки първи вторник от месеца от 15.00 до 16.00 ч. в район "Слатина". Всеки втори вторник от месеца от 15.00 до 16.00 ч. РС на БСП - "Слатина". Всеки трети вторник от месеца от 15.00 до 16.00 ч. в район "Изгрев". Всеки четвърти вторник от месеца от 15.00 до 16.00 ч. РС на БСП - "Изгрев".