Калоян Драгомиров Паргов

От групата на МК "БСП - Лява България". Роден на 13.07.1977 г. в София. Висше образование - бакалавър по "Международни отношения" и магистър по "Европейска интеграция". Заместник-председател на постоянната комисия по финанси и бюджет; заместник-председател на постоянната комисия по транспорт и туризъм.