Анна Илиева Стойкова

Родена е на 13.09.1965 г. в гр. Гоце Делчев. Висшето си образование завършва през 1988 г. във ВХТИ, София със специалност "Химична технология на дървесината". Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори; на постоянната комисия за децата, младежта и спорта.

Приемно време
Всеки втори вторник от 15.30 до 17.30 часа в район "Банкя".