Милка Христова Христова

От групата на МК "БСП - Лява България". Родена е на 05.10.1957 г. в град Балчик. Висше образование: магистър по управление на стопанските дейности; магистър по право; педагогика. Заместник-председател на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика; член на постоянната комисия по икономика и собственост.

Приемно време
Всеки втори вторник от месеца в район "Младост" - сградата на районната администрация.