Владимир Димитров Данев

От групата на МК "БСП - Лява България". Роден е на 12.02.1976 г. в град София. Висше образование: специалност "Право" в ПП "Паисий Хилендарски и специалност "Международни отношения" в УНСС. Заместник-председател на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба; член на постоянната комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.