Живка Стоянова Новкова

Родена е на 19.01.1963 г. в град Бургас. Висшето си образование завършва през 1988 г. в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Психология" и втора специалност "Философия". Член е на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика; на постоянната комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Приемно време
Всеки първи вторник от месеца в районна администрация "Слатина" от 16.00 до 17.30 часа. Всеки трети четвъртък от 17.00 до 18.30 часа в клуб на ПП ГЕРБ - бул. "Шипченски проход" 17-19.