Анатоли Благоев Илиев

Роден е през м. август 1960 г. Висшето си образование завършва през 1988 г. в НСА "Васил Левски" със специалност "Спортен менижмънт". През 1992 г. придобива квалификация "Спортен мениджър" в Центъра за следдипломна квалификация към Висшия институт за спортен мениджмънт. Член е на постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението и на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.

Приемно време
Вторник от 17:00 до 18:00 часа на ул. "Г. С. Раковски" № 193.