Анатоли Благоев Илиев

Роден е на 01.08.1960 г. в гр. София. Висшето си образование завършва през 1988 г. в НСА "Васил Левски" със специалност "Спортен мениджмънт". През 1992 г. придобива квалификация "Спортен мениджър" в Центъра за следдипломна квалификация към Висшия институт за спортен мениджмънт. Член е на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба; на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие; на постоянната комисия за децата, младежта и спорта.

Приемно време
Всеки вторник от 15.00 до 17.00 часа в Информационнен център на бул. "Михай Еминеску" 5.