Михаил Владимиров Владов

Роден е на 05.04. 1961 г. Висшето си образование завършва през 1991 г. в УНСС - София, със специалност „Счетоводство и контрол“ - магистър. Председател на постоянната комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие.

Приемно време
Всеки вторник от 18.30 часа в клуб на ПП ГЕРБ на бул. "България" между бл. 5А и 6А.