Марта Руменова Георгиева

От групата на Реформаторски блок - София. Родена на 22.01.1979 г. Висшето си образование завършва в СУ "Св. Климент Охридски" през 2002 година със специалност "Философия". През 2003 година се дипломира със специалност "Администрация и управление" в университета в Нант, Франция. Член на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба; на постоянната комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество.