Иветка Тодорова Петрова

От групата на Реформаторски блок - София. Родена е на 27.03.1965 г. Висше образование - магистър по "Управление на образованието". Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика; на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие; на постоянната комисия за децата, младежта и спорта.