Иво Николаев Божков

От групата на Реформаторски блок - София. Роден е на 26.04.1982 г. в гр. София. Висше образование със специалност "Политология". Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие; на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество.