Миглена Георгиева Горанова

От групата на Реформаторски блок - София. Член на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба; на постоянната комисия по икономика и собственост; на постоянната комисия по обществен ред и сигурност.