Николай Толчев Толчев

От групата на Реформаторски блок - София. Роден е на 20.01.1961 в град София. Член на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране; на постоянната комисия по обществен ред и сигурност.

Приемно време
Всеки втори понеделник на месеца от 18.00 часа в клуб на РБ на бул. "Христо Ботев" 136.