Трайчо Димитров Трайков

От групата на Реформаторски блок - София. Член на постоянната комисия по икономика и собственост; на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.