Марин Борисов Стоянов

От групата на МК "БСП - Лява България". Роден е на 22.08.1958 в гр. Банско. Член на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране; на постоянната комисия по обществен ред и сигурност.

Приемно време
Веднъж седмично на ул. "Позитано" 20.