Николай Милчев Николов

От групата на МК "БСП - Лява България". Роден е на 25.04.1987 г. в град София. Висше образование със специалност "Финанси" и "Управление на човешките ресурси". Член на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори; на постоянната комисия за децата, младежта и спорта; на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество.