Виолета Стаменова Тодорова - ВМРО - Българско национално движение

Родена е на 07.08.1961 г. в град София. Висше образование - професионален бакалавър - предучилищна педагогика. Заместник-председател на постоянната комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; член на постоянната комисия за децата, младежта и спорта.