Димитър Борисов Антов - ВМРО - Българско национално движение

Роден е на 06.11.1958 г. в град Враца. Заместник-председател на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие; член на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.

Приемно време
Всеки вторник от 18.00 часа на ул. "Владимир Зографов" 112 А.