Николай Янков Пехливанов - ПП Атака

Строителен инженер. Завършва висше образование със специалност ПГС в "УАСГ" София. Народен представител в 41-то Народно събрание. Заместник-председател на СОС. Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; член на постоянната комисия по финанси и бюджет.

Приемно време
Всеки четвъртък от 17.00 часа на ул. "Врабча" 1.