Станчо Цветанов Станков - ПП Атака

Роден е на 14.07.1976 г. в град Видин. Висше юридическо образование. Заместник-председател на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество; член на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба.