Венцислав Емилов Мицов - ПП Глас народен

Роден е на 18.04.1971 г. в град Кюстендил. Висше образование със специалност "Музикална педагогика". Заместник-председател на постоянната комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; член на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие.

Приемно време
Всеки петък от 11.00 до 13.00 часа на ул. Самоков 28Е, офис 1.