Светослав Емилов Витков - ПП Глас народен

Роден е на 26.01.1971 г. в град София. Висше икономическо образование. Заместник-председател на постоянната комисия за децата младежта и спорта; член на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество.

Приемно време
Всеки петък от 11.00 до 13.00 часа на ул. Самоков 28Е, офис 1.