Стоян Илиев Александров - Движение 21

Роден е на 14.06.1949 г. Заместник-председател на постоянната комисия по финанси и бюджет; член на постоянната комисия по икономика и собственост.

Приемно време
Всеки четвъртък от 12.30 до 14.30 в УНСС, кабинет 2049.