Иван Велков Велков - Зелените

Роден е на 07.11.1970 г. в гр. София. Висшето си образование завършва в Пекински Столичен Университет по бизнес и икономика. Заместник-председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори; член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика.

Приемно време
Всеки вторник и сряда от 14.00 до 16.00 часа на бул. "Цар Освободител" 14, ет. 5.