Анета Маринова Григорова

Ог групата на Коалиция "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)". Родена е на 09.09.1951 г. в град София. Висше образование със специалност "Българска филология". Член на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба; на постоянната комисия за децата, младежта и спорта.