Войслав Георгиев Тодоров

От групата на Коалиция "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)". Роден е на 08.05.1988 г. в град Русе. Висше образование със специалност международни отношения. Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; на постоянната комисия по финанси и бюджет.

Приемно време
Всеки вторник от 13.30 часа в сградата на Столична община.