Тодор Николов Цанев

От групата на Коалиция "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)". Роден е на 27.10.1986 г. в град София. Висше образование - магистър по европейска интеграция и развитие. Заместник-председател на постоянната комисия по обществен ред и сигурност; член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика; на постоянната комисия по транспорт и туризъм.