Екатерина Евлогиева Йорданова

Родена е на 18.08.1968 г. в гр. София. Висшето си образование завършва в УНСС със специалност "Международни отношения". Магистър е по "Управление на европейски проекти" от ПУ "Паисий Хилендарски". Допълнителни сертификати: "Организация на стратегически кампании" - 2003 г., Виена, Австрия, 2006 г., Лондон, Обединено Кралство; 2007г., "Подготовка за обучаващи кадри на мултинационални групи - Еврообучители", Констанца, Румъния; 2008 г., "Публично-частни партньорства", Маастрихт, Холандия; 2011 г., "Лидерство, стратегии и организационни методи", САЩ, Harvard Law School. Председател на постоянната комисия по транспорт и туризъм; член на постоянната комисия за децата, младежта и спорта.