нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация

ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА за местното самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.)

нагоре