нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
ръководство
общински съветници
предишни мандати
дирекция "Секретариат на Столичния общински съвет"
версия за печат1. Елен Стойчев Герджиков- председател на СОС

2. Николай Асенов Стойнев- зам. - председател на СОС

3. Прошко Начев Прошков- зам. - председател на СОС

4. Милка Христова Христова - зам.-председател на СОС

5. Николай Янков Пехливанов- зам.-председател на СОС

6. Иван Велков Велков- зам.-председател на СОС

нагоре