нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 18.05.2009 Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО) 2009 – 2014 г.

На 18.05.2009 г. на електронния портал на Столична община (www.sofia.bg) в раздел „Стратегии и програми” е публикуван проектът на Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО) 2009 – 2014 г.
< < обратно към страница "Новини"
нагоре