нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 28.05.2009 ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 67, ал. 1 и ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет е свикано извънредно заседание на Столичния общински съвет на 30 май 2009 г. /събота/  от 10:00 часа в заседателната зала “София” на Столичния общински съвет на V етаж,  ул. “Московска” № 33, със следното предложение за дневен ред:

 

1.Обсъждане  на последиците за Столична община и устоите на местното самоуправление, свързани с приемането на Закона за управление на отпадъците в област София и приемане на решение за сезиране на българските, европейски и международни общности  и институции, с оглед предотвратяване на вредите от прилагането на този извънреден закон.

                                                                                                            Докл.  Група общински съветници

 

27 май 2009 г., София

< < обратно към страница "Новини"
нагоре