нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 11.02.2009 Проект на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община обявен на 11.02.2009 г.

Доклад и проект на решение от Юлия Ненкова - зам. кмет на Столична община относно приемане на нова Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община

< < обратно към страница "Новини"
нагоре