нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 18.11.2009 Извънредно заседание на СОС на 23 ноември 2009 г. /понеделник/ от 11:00 часа с дневен ред: Полагане на клетва от новоизбрания кмет на Столична община – г-жа Йорданка Фaндъкова

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 67 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет неговият председател г-н Андрей Иванов свиква извънредно заседание от 11:00 часа на 23 ноември 2009 г. /понеделник/ в заседателната зала “София” на Столичния общински съвет, ул. “Московска” № 33, V етаж, със следното предложение за дневен ред: Полагане на клетва от новоизбрания кмет на Столичната община – г-жа Йорданка Фaндъкова.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре