нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 13.10.2009 Съобщение във връзка с осигуряването на максимално удобни условия на гражданите за проследяване на заседанията на СОС и свързаните с това изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на СОС

Съобщениие
Уведомяваме ви, че във връзка с осигуряване на максимално удобни условия на гражданите за проследяване на заседанията на СОС предстои внасяне на доклад за изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на СОС, касаещи определяне на мястото, където гражданите ще могат в реално време да проследяват заседанията.
Моля, за вашите предложения и становища.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре