нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 15.07.2010 Проект за изменение на чл. 51, ал.5 и Приложение № 11 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община.

Доклад - Проект за изменение на чл. 51, ал.5 и Приложение № 11 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община, приета с Решение № 332/19.05.2005г. по Протокол №48 на Столичен общински съвет< < обратно към страница "Новини"
нагоре