нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 13.10.2010 Доклад и проект за решение от Ивайло Йонков - общински съветник, относно допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Доклад и проект за решение от Ивайло Йонков - общински съветник, относно допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, предвиждащ ситуирането на търговията с вторични суровини в индустриалната зона на СО на територията на Столична община, съгласно приетия ОУП.< < обратно към страница "Новини"
нагоре