нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 13.10.2010 Доклад и проект за решение от Ирина Йорданова - Общински съветник и председател на СУОГФМСП, относно промени в Правилника за организацията и дейността на ОГФМСП-СО.

Доклад и проект за решение от Ирина Йорданова - Общински съветник и председател на СУОГФМСП, относно промени в Правилника за организацията и дейността на ОГФМСП-СО.< < обратно към страница "Новини"
нагоре