нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 13.10.2010 Доклад и проект за решение от Валя Чилова - общински съветник и председател на НС на СОАП, относно приемане на изменения на Правилник за реда и начина на изразходване на средствата по Фонда

Доклад и проект за решение от Валя Чилова - общински съветник и председател на НС на СОАП, относно приемане на изменения на Правилник за реда и начина на изразходване на средствата по Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре