нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 00.00.0000

О Б Я В А

            На 28.03.2011г. /понеделник/, по покана на Комисията съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Столичния общински съвет, от 14,00 часа в зала №V на Столична община ще гостува като лектор съдия от Върховния административен съд на Република България, който ще изнесе лекция относно съдебната практика при приложението на ЗПУКИ.

            Поканени са всички общински съветници и служители от администрацията да присъстват на лекцията.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре