нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 09.01.2015 Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, относно допълнение на Доклад № СО-6200-1166/10/05.11.2014 г. за изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическо столово хранене“

Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, относно допълнение на Доклад СО-6200-1166/10/05.11.2014 г. за изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическо столово хранене“ от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре