нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печатСтратегия за управление на общинската собственост на Столична община за зериода 2009 - 2011 год.

нагоре