нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печатОбщинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост за 2010 г.
(Приета с Решение № 202 по Протокол № 64 от 29.04.2010)


нагоре