нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печат

Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици и азотни оксиди и управление на качеството на атмосферния въздух в СО за периода 2011 - 2014 г.


(Приета с Решение на СОС № 478 по Протокол № 95 от 28.07.2011)нагоре