нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
закони
правилници
наредби
версия за печатПрограма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2012 година, приета от Столичния общински съвет с Решение № 74 по Протокол № 10 от 23.02.2012

нагоре